Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
H. Kroeze
0524-532991
voorzitter@ogvschoonebeek.nl

Secretaris:
H. Steffens
0524-532007
secretaris@ogvschoonebeek.nl

Penningmeester:
E. Fokkert
0524-534123
penningmeester@ogvschoonebeek.nl

Ringcommissaris:
B. Drenthen
ringen@ogvschoonebeek.nl

Communicatie en PR
M. Fokkert
06-23374760

 

Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.
Zij vertegenwoordigen de vereniging naar buiten toe, dragen zorg voor de naleving van statuten en huishoudelijk reglement, bevorderen de bloei van de vereniging met alle wettige en gepaste middelen en behartigen de belangen van de vereniging.

Voorzitter H.Kroeze
– Zit de vergaderingen voor.
– Is voorzitter van het tentoonstellingsbestuur.
– Zit in de PR commissie van de vereniging en in de Catalogus commissie.

Secretaris H. Steffens
– Doet de in en uitgaande correspondentie van de vereniging.
– Houdt het archief bij.
– Maakt het jaarverslag en de uitnodigingen voor vergaderingen.
– Vervangt de voorzitter bij afwezigheid
– Maakt de notulen van vergaderingen en archiveert deze.
– Houdt een actuele ledenlijst bij en geeft mutaties door aan de penningmeester.
– Is mede belast met de automatisering van de vereniging.

Penningmeester E. Fokkert
– Houdt de boekhouding bij. Int de contributies.
– Maakt het financiĆ«le jaarverslag.
– Geeft mutaties van leden door aan de bond.

Ringcommissaris B. Drenthen
– Bestelt en geeft de bestelde ringen uit.

Communicatie en PR M. Fokkert
– Zit in de PR commissie van de vereniging en in de Catalogus commissie.
– Beheerder van de Website en Facebook pagina
– Regelt de publiciteit voor de tentoonstelling