Ervaring Roelof met de Aymara Parkieten

Mijn eerste kweek met de Aymaraparkiet:

Aymara parkiet is een parkiet uit de familie van Citroenparkieten en de Catharinaparkieten. De naam Aymaraparkiet heeft hij te danken aan de Aymara indianen. In het jaar van 2002 heb ik een koppel aymaraparkieten gekocht op een tentoonstelling in Assen. Hiervan ging de pop in het voorjaar 2003 dood, en ben ik op zoek gegaan naar vervanging. Bij Kolenbrander hoorde ik dat er in Gramsbergen een kweker was, die wel eens Aymara’s aangeboden had. Na een telefonisch contact, werd er een afspraak gemaakt, omdat hij wel fris bloed in zijn lijn wilde hebben, kwamen wij overeen dat ik de man zou inleveren, en ik van hem een onverwant koppel kreeg. (met bij betaling van de pop). Dit was in het najaar van 2003.

In het voorjaar van 2004 begonnen ze elkaar te voeren en kwetteren ze de gehele dag tegen elkaar. Nadat ik ze minder zonnepitten had gegeven begonnen ze ook te paren en nog harder te kwetteren. Dit leidde tot de leg van het eerste ei op 08 mei, na ei legging weer een paring en na twee dagen weer een ei, dit ging zo door tot dat het 5 ei gelegd was. Dit was op 16 mei. Na het leggen van het vijfde ei kwam de pop niet vaak meer in beeld, als de pop uit de broedblok kwam, begon het gekwetter meteen weer en werd er ook weer gepaard. In totaal hadden ze zes eieren. De man voert de pop op het nest. De broedtijd duurt 28 dagen en het uitvliegen duurt 50 tot 60 dagen ,volgens de boeken, dus dit is erg lang wachten. Na tien dagen heb ik gekeken of de eieren bevrucht waren, het bleek dat toch maar een ei bevrucht was en heb ik 3 eieren uit het nest gehaald. Na in totaal 28 dagen broeden was er een jongen uitgekomen, en heb ik vier dagen daarna de andere onbevruchte eieren verwijderd, de pop bleef rustig op het nest en voerde het jong goed. Zeven dagen na het uitkomen was het jong nog te klein om te ringen, dus nog een paar dagen wachten, twee dagen later, dus de negende dag, heb ik het jong geringd met een ring van 4 mm, hij /zij kreeg nr. 77. Het jong had toen de ogen nog niet open, maar 3 dagen later waren ze open. De pop is nu regelmatig van het nest daarom kan ik ook gemakkelijker controleren. Veertien dagen na het uitkomen kwamen de eerste staartpennen, het jong wordt nog alleen door de pop gevoerd. Het jong is toch al naar veertig dagen uitgevlogen, hij zit wel iedere nacht in het blok, waar ook de man en pop bij zitten. Ik hoop dat hij, tegen de tijd dat de tentoonstelling is, zijn staart op lengte heeft en ook goed op kleur is. Het jong is een pop, dit kun je zien aan de kleur van de poten.