Verenigingsgeschiedenis: J. Lamberts

Na de roerige periode door dhr Stokman beschreven, was het verdere verloop van de vereniging vrij rustig, hoogte punten waren toch wel de jaarlijkse keuringen en tentoonstellingen.

Ook veranderde in de loop der jaren het assortiment vogels. Waren het in het begin alleen kanaries (zang en kleur) dit veranderde in een assortiment van zang en kleur kanaries, grasparkieten, grote parkieten en ook tropen. De tentoonstellingen kregen hierdoor een heel ander aanzien en natuurlijk trok het ook een ander publiek.

Voorts werd er meer aandacht besteed aan het gebeuren buiten ons vertrouwde Schoonebeek. Distriks vergaderingen werden regelmatig bezocht, hierdoor werd ook de inbreng van Schoonebeek groter, later volgde ook de regio de “Zuid Oosthoek”, waar “Onze Gevleugelde Vrienden” uit Schoonebeek toch ook weer zijn deel inbracht, hierna volgde dan ook nog de Euregio, dit is de regio “de Zuid Oosthoek” aangevuld met een aantal Duitse verenigingen.

Deze Euregio is ontstaan doordat de vogelvereniging in Emlichheim bij haar 25 jarig bestaan ons en ook de vereniging uit Coevorden uitnodigde om deel te nemen aan haar keuring en tentoonstelling, waaraan door onze club direct gevolg gegeven werd.

Toen wij daarna ons veertig jarig bestaan vierden hebben wij dan ook de Duitse verenigingen uitgenodigd met als gevolg een grote euregio tentoonstelling.

Genoeg over tentoonstellingen, niet alleen het ledental maar ook de activiteiten namen toe.

Zoals lezingen over diverse onderwerpen, waarbij ook vaak de regio verenigingen werden uitgenodigd. Verder diverse tafelkeuringen, maar ook excursies en reisjes b.v. naar vogelpark Walsrode, waren een geliefde bezigheid voor de leden. Het bleek dan ook geen moeite te zijn om een bus vol te krijgen dit kwam mede door het grote ledental in deze periode we hadden toen namelijk tegen de 100 leden waarvan ook nog een groot deel actief deelnam aan allerlei activiteiten. Van een van deze reizen naar Walsrode valt nog wel te vermelden dat ergens in Duitsland de bus ons in de steek liet en dus bleef staan. Goede raad was duur maar de firma Pieper, eigenaar van bus, zorgde dat er een vervangende Duitse bus kwam om ons naar Walsrode te brengen. S’avonds, tegen de tijd van de terug reis, stond de Pieper bus weer netjes gerepareerd op ons te wachten op de parkeerplaats bij het vogelpark.